SCHŁADZALNIA DROBIMEX SZCZECIN

Construcción industrial

W ramach inwestycji wykonano dwukondygnacyjny budynek z linią technologiczną schładzania tuszek oraz częścią produkcyjną w parterze o powierzchni użytkowej 2 879 m2 i kubaturze 28 415 m3, a także fundamenty i wiatę na załadunek piór. Konstrukcja budynku wykonana została z prefabrykatów żelbetowych i konstrukcji stalowej. Jest to referencyjny obiekt branży spożywczej, ze zlokalizowaną na piętrze chłodnią wyposażoną w nowoczesną linię technologiczną schładzania tuszek drobiowych oraz częścią produkcyjną w parterze. Podczas budowy zakładu zastosowano najnowsze rozwiązania i materiały stoso- wane w budownictwie dla branży spożywczej i chłodniczej. Połączenie technologii schładzania z elementami konfekcjonowania i logistyki finalnego produktu w tym samym budynku, zlokalizowanym na stosun- kowo małym obszarze zabudowy, pozwala inwestorowi zaoszczędzić teren inwestycyjny i zwiększyć wydajność produkcji ze 100 do 180 tysięcy tuszek kurcząt na dobę. W ramach inwestycji zagospodarowano teren wokół istniejących zakładów o łącznej powierzchni 8 040 m2.Kontrakt został wykonany pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: DROBIMEX SP. Z O.O.
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: 10 - 20 mln
  • Termin realizacji: Sierpień 2014 - Październik 2015
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885