PUCCINI W SKARBIMIERZYCACH

Edificios de oficinas y almacenes

Inwestycja obejmowała wybudowanie hali magazynowej oraz trzykondyg- nacyjnego budynku biurowego z salą wystawową typu „show-room” do prezentacji wyrobów skórzanych firmy Puccini. W ramach kontraktu wykonano prace wykończeniowe i takie instalacje jak m.in.: oświetlenie zewnętrzne, instalację odgromową, instalację gniazd wtykowych 230V i 400V, instalację elektryczną oświetlenia wewnętrznego obiektów, instalację ochrony pożarowej (oświetlenie ewakuacyjne i oddymianie), instalację sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP), instalacje multimedialne oraz system sieci strukturalnej (LAN). Obiekt wyposażono w kontrolę dostępu oraz system antywłamaniowy i monitoring CCTV. W zakresie zewnętrznej infrastruktury sanitarnej wykonano przyłącza wodociągowe, sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączająco- -odparowującym. W ramach wewnętrznej infrastruktury sanitarnej wyko- nano instalację kanalizacji sanitarnej, podciśnieniową instalację kanaliza- cji deszczowej oraz instalację c.w.u. z zestawem hydroforowym firmy Instalcompact. Zamontowano także kotłownię gazową firmy De Dietrich o mocy 65 kW, instalację wentylacji mechanicznej z centralą wyposażoną w pompę ciepła, instalację klimatyzacji w oparciu o klimatyzatory oraz instalację tryskaczową zgodnie ze standardem NFPA wraz ze zbiornikiem p.poż. o pojemności 760 m3 i budynkiem pompowni. Wykonano również instalację hydrantów wewnętrznych oraz instalację gaszenia gazem obojętnym w serwerowni z centralą firmy IGNIS. Obiekt został wyróżniony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w konkursie „Nagroda roku SARP za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w Polsce do końca 2017 roku” w kategorii „budynek biurowy lub administracji”.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: PUCCINI LLC
  • Form: Contratista general
  • Wartość: 10 - 20 mln
  • Termin realizacji: Maj 2016 – Luty 2017
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885