FABRYKA ROCKWOOL POLSKA

Construcción industrial

W ramach kontraktu wykonano budynek piecowni o powierzchni prawie 1500 m2, budynek łącznika o powierzchni ponad 700 m2 oraz budy- nek dopalaczy o powierzchni prawie 200 m2 z wykonaniem fundamen- tu pod komin o objętości ponad 500 m3. Ponadto wykonano wzmoc- nienie i termoizolację istniejącego komina oraz przygotowano funda- menty pod nowe kominy, fundamenty pod silosy oraz fundamenty pod estakadę rurociągów i wentylator. Wybudowano także halę składowania surowców o powierzchni ponad 2000 m2, halę dozowania surowców o powierzchni 560 m2 i halę młynną o powierzchni prawie 1500 m2. W ramach kontraktu wyremontowano także budynek starego pieca, w którym wykonano instalacje c.o., wody lodowej, wody procesowej, sprężonego powietrza i oświetlenia podstawowego, a także budynek produkcyjny, w którym prace polegały na dostosowaniu obiektu doobowiązujących warunków technicznych i p.poż oraz dostosowaniu konstrukcji do montażu nowej linii technologicznej CIG1. Zmodernizo- wano również obiekt linii pakowania oraz budynek transportu.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: ROCKWOOL POLAND
  • Form: Contratista general
  • Wartość: > 20 mln
  • Termin realizacji: Sierpień 2014 - Marzec 2016
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885