HALA RADIOMETER SOLUTIONS 2

Construcción industrial

W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt dla firmy Radiometer przeznaczony do produkcji zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego do badań diagnostycznych. Budynek o powierzchni 17 707 m2 składa się z działu badawczo-rozwojowego, części produkcyjno- magazynowej, centrum dystrybucyjnego z częścią biurową oraz chłodnią i mroźnią, a także części produkcyjno-laboratoryjnej w klasie ISO-7 wg normy ISO 14644-1. Uzyskanie tej klasy czystości ISO dla budownictwa medycznego wymagało przeprowadzenia szeregu badań walidacyjnych instalacji mechanicznych Clean Room. Halę wykonano w systemie prefabrykowanej sprężanej konstrukcji żelbetonowej wraz z robotami wykończeniowymi i kompleksowym wyposażeniem. Kontrakt obejmował wykonanie infrastruktury sanitarnej zarówno na zewnątrz budynku (instala- cja wodociągowa, hydrantowa, p-poż, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), jak i w jego wnętrzu (kanalizacja sanitarna, instalacja c.w.u., kotłownia gazowa, instalacja sprężonego powietrza wraz z systemem oczyszczania i osuszaczami wg normy ISO 8573-1, instalacje: odzysku ciepła, wentylacji mechanicznej, nawilżania i osuszania powietrza, wody lodowej, chłodniczą pomieszczenia mroźni oraz tryskaczową, hydrantową i gaszenia gazem INERGEN, a także stację uzdatniania wody z systemem odwróconej osmozy do zasilania pomieszczeń Clean Room). W ramach kontraktu zrealizowano kompleksowy BMS zarządzający wszystkimi instala- cjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wykonano również kompleksowe instalacje elektryczne i niskoprądowe. Wokół hali wybudowano place i drogi o łącznej powierzchni 10 358 m2. Inwestycję zrealizowano zgodnie z zasadami kontraktowymi FIDIC, w pełni spełniła ona także wymogi firmy FM Global. Kontrakt obejmował również sporządzenie dokumentacji wykonawczej, wielobranżowego modelu wykonawczego 3D oraz dokumen- tacji powykonawczej z kompleksowymi szkoleniami z zakresu obsługi.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: RADIOMETER SOLUTIONS
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: > 50 mln
  • Termin realizacji: Lipiec 2018 – Październik 2019
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885