ZAKŁADY PRODUKCYJNE VICTAULIC

Construcción industrial

Zakład produkcyjny Victualic w Drezdenku to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych odlewni żeliwa sferoidalnego w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach inwestycji rozbudowano go o nową halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni 23 277 m2 i kubaturze 270 710 m3 wykonaną w kon- strukcji stalowej o ciężarze przekraczającym 815 ton. Obiekt wyposa- żono w wewnętrzne instalacje sanitarne, tryskaczowe i mechaniczne w oparciu o urządzenia firmy VBW o wydajności wentylacji przekracza- jącej 133 000 m3/h, a także instalacje elektryczne o mocy do 4 MW w oparciu o aparaturę rozdzielczą firmy Siemens SIVACON S8 i instalacje niskoprądowe. Obiekt z instalacjami p-poż oraz infrastrukturą zewnętrzną spełnił amerykański standard FM Global z uwzględnieniem rygorystycznego obciążenia infrastruktury deszczem stuletnim. Wykonano również przyłącza do mediów z zewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej o średnicach rurociągów do DN2.000 mm i przepompownią o wydajności 680l/s. Zagospodarowano także teren wokół budynku wraz z budową placów i nawierzchni drogowych o łącznej powierzchni 10 358 m2. W ramach kontraktu na terenach zalewowych rzeki Noteć dokonano wymiany gruntu w ilości 140.000m3 na głębokość sięgającą do 6 metrów wraz z odwodnieniami. Prace budowlane realizowane były na czynnym obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: VICTAULIC POLSKA
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: 20 - 50 mln
  • Termin realizacji: Październik 2017 – Styczeń 2019
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885