ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Construcción industrial

W ramach kontraktu wybudowano nowoczesny kompleks rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. Budynek główny objął 3 300 m2 powierzchni biurowej oraz pomieszczenie z kompleksową technologią kuchni o powierzchni 350 m2 i pomieszczenie z kompleksową technologią pralni i suszarni o powierzchni 185 m2. Wybudowano także budynek myjni samochodowej z technologią myjni i częścią biurową oraz wiatę ogrodową z konstrukcji drewnianej i wiatę garażową. Wykonano również komorę chłodniczą i dwie komory mroźnicze. Obiekt wyposażono w instalacje sanitarne: wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także w kotłownię z instalacją solarną oraz zbiornik retencyjny na wody odpadowe o powierzchni 114 m2. Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych poza instalacją siłową obejmował instalacje odgromową, system dozoru telewizyjnego CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system SAP, system kontroli dostępu KD, TV, sieć komputerową i telefoniczną, nagłośnienie oraz nowoczesne oświetlenie ogólne i oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne. Zagospodarowano również teren wokół inwestycji – zbudowano ciągi piesze o powierzchni 1 000 m2, drogi i parkingi o łącznej powierzchni 4 117 m2, a także tereny zielone o powierzchni 21 181 m2.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: GOLENIÓW MUNICIPALITY
  • Form: Construya
  • Wartość: > 20 mln
  • Termin realizacji: Czerwiec 2017 – Listopad 2018
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885