BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO „ORNAMENT”

Construcción residencial

W ramach kontraktu wybudowano pięć dziewięciokondygnacyj- nych budynków, w których łącznie powstały 394 mieszkania o powierzchni użytkowej 24 371 m2 oraz lokale usługowe zlokalizowa- ne w kondygnacji parteru. W każdym z budynków dwie kondygnacje przeznaczono na garaże – zarówno podziemne, jak i naziemne. Wybudowano również chodniki, drogi i parkingi wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowano pobliskie tereny zielone oraz wykonano place zabaw dla mieszkańców.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: WHITE STONE DEVELOPMENT WARSZAWA
  • Form: Contratista general
  • Wartość: > 50 mln
  • Termin realizacji: Listopad 2015 - Lipiec 2020
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885