BLACK PEARL W SZCZECINIE

Edificio de utilidad pública

W ramach inwestycji w centrum Szczecina wybudowano ekskluzywny, dziewięciokondygnacyjny apartamentowiec z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym o powierzchni całkowitej 11 547,18 m2. W apartamentowcu wybudowano 68 nowoczesnych mieszkań o łącznej powierzchni mieszkalnej 3 398 m2. Zastosowano w nich ogrzewanie podłogowe, a w 44 lokalach zamontowano klimakonwek- tory podłogowe. Tarasy przy mieszkaniach wyposażono w nawierzch- nię z deski kompozytowej. Na parterze i pierwszym piętrze budynku wybudowano przestrzeń handlowo-usługową obejmującą 16 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1 912 m2. Garaż podziemny wykona- no dookoła istniejącej zabudowy mieszkalnej w formie żelbetowych ścian szczelinowych stanowiących jednocześnie zabezpieczenie ścian wykopu. Elewacje nadziemnych ścian zewnętrznych budynku wykona- no w systemie ścian wentylowanych, trójwarstwowych, głównie szkla- nych, zastosowano także stolarkę okienno-fasadową w systemach aluminiowych firmy Aluprof. Obiekt wyposażono w specjalistyczne instalacje sanitarne i elektryczne. W budynku znalazły się także trzy dźwigi osobowe dostępne bezpośrednio z poziomu terenu, wg rozwiązań firmy Schindler, a także dźwig towarowy z kondygnacji -1 na kondy- gnację +1.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: IDEA-INWEST LLC
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: > 20 mln
  • Termin realizacji: Czerwiec 2016 – Sierpień 2018
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885