CENTRUM LOGISTYCZNE GALAN

Construcción industrial

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano jednokondygna- cyjny budynek składający się z hali magazynowo-przeładunkowej, warsztatu samochodów ciężarowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego i części biurowej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przygotowa- no kompleksową dokumentację projektową wraz z dokumentacją powykonawczą. Halę magazynowo-przeładunkową wybudowano w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej wraz z systemem doków rozładunkowo-załadowczych. W reprezentacyjnym budynku biurowo- socjalnym uwzględniono takie pomieszczenia towarzyszące jak jadal- nia, szatnie i węzły sanitarne dla pracowników obsługi. W ramach przedsięwzięcia powstał także warsztat samochodowy zawierający specjalistyczne instalacje technologiczno-serwisowe i kanał diagnos- tyczny do obsługi samochodów ciężarowych. Wybudowano również infrastrukturę towarzyszącą w postaci placów składowych, parkingów, dróg dojazdowych i chodników, a także wykonano niezbędne przyłącza ze zbiornikiem retencyjnym wody oraz zagospodarowano pobliskie tereny zielone. Obiekt został wyposażony w nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne oraz mechaniczne. Na elewacji zainstalowano podświetlany system wizualizacji wraz z logiem inwestora.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: GALAN LOGISTICS SP. Z O.O.
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: < 10 mln
  • Termin realizacji: Wrzesień 2016 – Październik 2017
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885