HEMS GOLENIÓW BASE

Construcción industrial

W ramach inwestycji wybudowano Stację Obsługi Technicznej statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w szcze-cińskiej bazie HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service). HEMS to zespoły ratownictwa medycznego, których zadaniem jest jak najszybsze dotarcie do osób poszkodowanych w wypadkach i nagłych zachorowaniach. Szybkie reagowanie nie byłoby możliwe bez ciągłej technicznej obsługi statków powietrznych – charakterystycznych „żółtych śmigłowców” ratowniczych. W tym celu w ramach inwestycji wybudowano hangar w konstrukcji stalowej wraz z wy- posażeniem (m.in. suwnicą o udźwigu 4t i 30-metrową bramą), a także część socjalno-techniczną - w tym pomieszczenia biu- rowe oraz warsztatowe. Położono sieci i instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjną, deszczową, c.o., gazową z dwoma zbiornikami gazu płynnego), wentylację mechaniczną i klimatyzację. Wybu-- dowano także stację paliw do tankowania statków powietrznych z podziemnym zbiornikiem paliwa o pojemności 40 m3 oraz położono betonową, lotniskową płytę przedhangarową. Zagospoda- rowano teren wokół inwestycji wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych, chodników, parkingów oraz ogrodzenia terenu.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: SP ZOZ LPR [Public Independent Health Center: Polish Medical Air Rescue]
  • Form: Contratista general
  • Wartość: < 10 mln
  • Termin realizacji: Październik 2011 - Październik 2012
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885