KK WIND SOLUTIONS

Construcción industrial

W ramach inwestycji wybudowano halę produkcyjno-magazynową o łącznej powierzchni ponad 3200 m2 z prefabrykowanych elementów żelbetowych o rozpiętości 34 m wraz z trzykondygnacyjnym budyn- kiem biurowo-socjalnym. Przygotowano projekty na potrzeby pozwole- nia na budowę oraz projekty wykonawcze i powykonawcze. Wykonano instalacje sanitarne, w tym: przyłącze wodociągowe, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem zbiornika retencyjnego. Wewnętrznie wykonano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację hydrantową ppoż., kanalizację sanitarną i deszczową oraz C.O. i C.T. Zainstalowano także wentylację mechaniczną oraz schładza- nie powietrza obiegowego (klimatyzację). Wykonano następujące instalacje elektryczne: oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, ewaku- acyjne i oddymianie, instalację odgromową, instalację gniazd wtyko- wych 230 V i 400 V, instalację sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP), instalacje multimedialne oraz system sieci strukturalnej (LAN).W ramach kontraktu wykonano także instalację ogrzewania połaci dachowych i odśnieżania.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: KK WIND SOLUTIONS
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: < 10 mln
  • Termin realizacji: Wrzesień 2014 – Listopad 2015
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885