PARK HANDLOWY ‘GRYCAN’

Edificio de utilidad pública

W ramach inwestycji wybudowano nowoczesne centrum handlowo- -usługowe Zbigniewa Grycana o łącznej powierzchni 7 426 m2 i kubaturze 78 389 m3. Na obiekt składają się: dwa dwukondygnacyjne budynki handlowo-usługowe, dwukondygnacyjny budynek admini- stracyjno-biurowy, pawilon gastronomiczny, trafostacja oraz stacja paliw Shell. Po sporządzeniu dokumentacji wykonawczej i warsztato- wej w pierwszej kolejności dokonano rozbiórki pozostałości funda- mentowych po istniejących budynkach. Następnie kompleksowo wykonano budynki centrum handlowego wraz z aranżacją 80% lokali usługowo-handlowych, m.in. dla takich marek jak Castorama, Biedronka, Media Expert czy Rossmann. Przeprowadzono roboty konstrukcyjne, murowe i dekarskie, zamontowano elewację z płyt warstwowych oraz stolarkę zewnętrzną, a także wykonano prace wykończeniowe i aranżacyjne według wytycznych najemców lokali. Obiekt wyposażono zarówno w wewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne, jak i zewnętrzne instalacje elektryczne z sygnalizacją drogową świetlną oraz instalacje sanitarne wraz ze zbiornikami podziemnymi pożarowymi i układem skrzynek rozsączających wcho- dzących w układ kanalizacji deszczowej centrum handlowego. Zapro- jektowano i wykonano sieć gazociągową wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączeniami gazowymi do wszystkich budynków i lokali centrum handlowego. Kontrakt obejmował także zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, małą architekturą oraz nasadzeniami. Wokół obiektu wybudowano także place, drogi, dojazdy, ciągi piesze i parking o łącznej powierzchni ponad 10 200 m2.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: Zbigniew Grycan
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: <50 mln
  • Termin realizacji: Styczeń 2021 – Październik 2021
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885