HALA PRODUKCYJNA DROBIMEX GOLENIÓW

Construcción industrial

W ramach inwestycji wykonano: koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy, a następnie kompleksową budowę zakładu plasterkowa- nia wędlin wraz z magazynami, chłodniami i towarzyszącymi pomiesz- czeniami produkcyjnymi. Powstała również część socjalno-sanitarna dla pracowników z umywalniami, szatniami, jadalnią i serwerownią. Na terenie zakładu położono specjalistyczne posadzki przemysłowe wykończone w systemie MMA oraz posadzki dostosowane do przesuw- nych regałów w magazynie wysokiego składowania. Zamontowano panele oraz wyposażenie odporne na agresywne środowisko chemii czyszczącej, co w tej branży jest niezwykle istotne. Wykonano komplet instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym m.in. kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, a także instalacje wentylacji, kanalizacji, chłodnictwa i sprężonego powietrza. Zagospodarowano teren wokół inwestycji wraz z budową placu manewrowego z miejsca- mi postojowymi. Na uwagę zasługuje instalacja wentylacji i chłodnic- twa w pomieszczeniach wysokiego ryzyka, która spełnia najwyższe i najbardziej rygorystyczne wymogi stawiane przez Unię Europejską, polegające m.in. na nawiewie schłodzonym powietrzem, które jest wielokrotnie filtrowane i oczyszczane poprzez promienie UV.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: DROBIMEX SP. Z O.O.
  • Form: Diseño y construcción
  • Wartość: 10 - 20 mln
  • Termin realizacji: Listopad 2013 - Luty 2015
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885