CENTRUM LOGISTYCZNE FREJA

Budownictwo Przemysłowe

W ramach inwestycji powstało pierwsze w Polsce centrum logistyczne międzynarodowego koncernu transportowego Freja Logistics, które umożliwia firmie obsługę klientów z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Kontrakt obejmował budowę budynku biurowego o powierzchni blisko 1 000 m2, dwóch nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni ponad 10 000 m2 wraz ze sferą socjalno-sanitarną oraz wypoczynkową dla kierowców, budynku portierni, budynku garażowego, a także stacji AD-BLUE. Przed przystąpieniem do budowy dokonano rozbiórki na skalę blisko 40 000 ton istniejących hal magazynowych i infrastruktury technicznej. Główny obiekt wykonano w systemie prefabrykowanej sprężanej konstrukcji żelbetonowej oraz konstrukcji stalowej. Zamontowano elewację z płyt warstwowych oraz fasadową stolarkę aluminiową, wykonano także roboty murowe i prace związa- ne z uzbrojeniem i zagospodarowaniem działki. Wykonano wewnętrzne kompleksowe instalacje sanitarne, wentylację mechaniczną i przewietrzania oraz instalację gaszenia gazem INERGEN. Na zewnątrz obiektu wykonano nowe przyłącza, kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjnym wraz z pompow- niami działającymi w układach redundantnych. Prace instalacyjne branży elektrycznej objęły oświetlenie LED oraz instalacje: odgromową, gniazd wtyko- wych, ochrony pożarowej (SAP) i multimedialne, a także systemy sieci struktu- ralnej (LAN), SWiN i monitoring CCTV. Zainstalowano również baterię zasilania zapasowego UPS. Wokół obiektu wybudowano place, drogi i parkingi o łącznej powierzchni blisko 41 000 m2. Kontrakt obejmował również uzyskanie pozwo- lenia na budowę, sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Powrót do listy projektów
  • Inwestor: FREJA TRANSPORT & LOGISTICS
  • Form: Design and build
  • Wartość: 20 - 50 mln
  • Termin realizacji: Kwiecień 2019 – Sierpień 2020
Pobierz kartę
+48 91 422 0 885